Όλα τα μέλη μπορούν να τακτοποιούν τις οικονομικές τους εκρεμότητες όσο αφορά την ετήσια συνδρομή προς τον Σύνδεσμο, με τους πιο κάτω τρόπους:

 • Με μετρητά
  Στον Ταμία του Συνδέσμου Ελένη Μαυράκη 22-409436
  Στον Πρόεδρο Αντώνη Αντωνίου 22-409289
  Σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ κατόπιν συνεννόησης
  Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

 

 • Με αποστολή ταχυδρομικής επιταγής στην διεύθυνση του Συνδέσμου.

 

 •  Με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Συνδέσμου στην ΣΠΕ Στροβόλου 0332037388-4, όπου στις λεπτομέρειες της συναλλαγής να αναγράφεται το όνομα του μέλους.

 
Η ετήσια συνδρομή των μελών του Συνδέσμου ανέρχεται στα  όπως φαίνεται πιο κάτω:

Κατηγορία µέλους    Ετήσια συνδρομή
Τακτικό                      € 20
Έκτακτο                     € 10
Σπουδαστής                € 10

 Παρακαλούνται όλα τα μέλη όπως διευθετούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.