Menu Close

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ

Μεσά από τη πολύχρονη δράση του Συνδέσμου και τις συνεχώς αυξανόμενες δραστηριότητες του όπως η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, συνελεύσεων, συνεδριάσεων, φιλοξενία ξένων καθώς και η συσσώρευση μεγάλου όγκου βιβλιογραφίας και εκθεσιακού υλικού, διαφάνηκε η ανάγκη εξεύρεσης μόνιμης στέγης για το Σύνδεσμο. 

 
Η διερεύνηση του θέματος τέθηκε από το διοικητικό συμβούλιο το 1994. Μετά από σχετική μελέτη κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις όπως η αγορά διαμερίσματος σε κάποια πολυκατοικία. Προτιμήθηκε η αγορά διατηρητέου οικήματος στην παλιά Λευκωσία αν και το κόστος θα ήταν μεγαλύτερο. Η εξεύρεση των πόρων έγινε από τις συνδρομές των µελών αλλά κυρίως από την διοργάνωση εκδηλώσεων όπως την ετήσια χοροεσπερίδα. Σταδιακά συγκεντρώθηκε το ποσό των ΛΚ 20.000 και ο Σύνδεσμος προχώρησε στην αγορά του οικήματος τον Ιούνιο του 1994. Μετά από την ολοκλήρωση της προετοιμασίας των αρχιτεκτονικών σχεδίων από το γραφείο του Βάσου Χρίστου και Συνεργάτες και την εξασφάλιση όλων των σχετικών αδειών, καθώς και την έγκριση από την Πολεοδομική Αρχή επιχορήγησης της τάξεως των ΛΚ 20.000, ο Σύνδεσμος προχώρησε στην προκήρυξη προσφορών. Τον Ιούλιο του 2000 έγινε η επιλογή του εργολάβου.
 
Το κόστος των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την τελική διαμόρφωση του χώρου υπολογίστηκε τελικά στις ΛΚ 60.000. Η λατομική βιομηχανία έχει συνεισφέρει γενναιόδωρα με οικονομική βοήθεια στην αναπαλαίωση του οικήματος, αλλά και με την παροχή υλικών οικοδομής όπως αμμοχάλικα, κεραμικά, πωρόλιθο και πλάκες γύψου για τα παραδοσιακά πατώματα.

Η ξύλινη διατηρητέα πόρτα εισόδου του Οικήματος, η οποία διατηρήθηκε ως έχει

Η Διαμόρφωση του οικήματος

Το οίκημα του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου παρουσιάζει ένα αρχιτεκτονικό ρυθμό ο οποίος χαρακτηρίζει τις κατοικίες της παλιάς Λευκωσίας. Η συγκεκριμένη κατοικία χρονολογείται από το 1905 και έχει κηρυχτεί διατηρητέα. Διατηρείται η παλιά ξύλινη είσοδος, η μεγάλη καμάρα από πωρόλιθο που οδηγεί στην εσωτερική αυλή, τα μαρμάρινα και κεραμικά πατώματα και τα ξύλινα παντζούρια. Έχει συνολικό εμβαδόν 195 m2. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται μια εσωτερική αυλή οποία οδηγεί στον αποθηκευτικό χώρο και σε μια μεγάλη κουζίνα. Ο κεντρικός χώρος του  οικήματος φιλοξενεί τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου, όπως διαλέξεις, συνελεύσεις κλπ. Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί μέχρι 40 άτομα και διαθέτει σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα για προβολές.

Στο οίκημα αυτό είναι υπό δημιουργία ένας εκθεσιακός χώρος στον οποίο θα εκτίθενται πετρώματα, ορυκτά και απολιθώματα από τον Κυπριακό χώρο. Σημαντική θα είναι επίσης η παρουσίαση της μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας στο νησί μέσω των αιώνων. Το μικρό αυτό μουσείο προορίζεται για να είναι ανοικτό για το κοινό και θα γίνει προσπάθεια να περιληφθεί σε προγράμματα σχολικών επισκέψεων. Σήμερα εντός του εκθεσιακού χώρου, όπως αυτός φαίνεται και από το σχέδιο της κάτοψης, φιλοξενείται ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου.

Στη βιβλιοθήκη διατηρείται υλικό σχετικά με τη γεωλογία αλλά και υλικό σχετικά με μεταλλευτικά και εξορυκτικά θέματα, γενικά αλλά και για την Κύπρο ειδικά. Υπάρχουν επίσης σύγχρονα περιοδικά σχετικά με τους δύο κλάδους. Ο χώρος αυτός προσφέρεται και σας χώρος των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Το δωμάτιο φιλοξενίας, το οποίο είναι υπό διαμόρφωση, θα μπορεί να προσφέρει διαμονή σε προσκεκλημένους που συχνά λαμβάνουν μέρος σαν ομιλητές σε διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια που οργανώνει ο Σύνδεσμος. Άλλοι πιθανοί φιλοξενούμενοι μας είναι φοιτητές και ξένοι ερευνητές που εκπονούν μελέτες με θέματα σχετικά με τη γεωλογία και μεταλλευτική ιστορία της Κύπρου. 

Πρόσοψη Οικήματος

Η Θέση
Το οίκημα του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου βρίσκεται στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, ακριβώς ανάμεσα στην γραφική εκκλησία του Αγίου Κασιανού και το τελευταίο φυλάκιο της πράσινης γραμμής, στην οδό Αγίου Κασιανού 8. Το βρίσκει κανείς κάνοντας ένα από τους περιπάτους της παλιάς Λευκωσίας.

Πίσω όψη Οικήματος


Χρηματοδότηση Έργου
Ετήσιες Συνδρομές µελών
Ετήσια Χοροεσπερίδα
Δωρεές από Μεταλλεία, Λατοµεία
Επιχορήγηση κράτους για συντήρηση διατηρητέου οικήματος
Πώληση του συντελεστή δόµησης
Εταιρεία Πελέτικο, Υλικά αξίας ΛΚ 1060
Τσιµεντοποιείο Βασιλικού, Υλικά αξίας ΛΚ 320
Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία, Υλικά αξίας ΛΚ 100

Κάτοψη του Οικήματος